ä
ö
ß
ü
Słownik polityki i dyplomacji niemiecko-polski

dać komuś wolną rękę w głosowaniu