ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

podnosić kogoś na duchu