ä
ö
ß
ü
Słownik architektury niemiecko-polski

powierzyć komuś kierownictwo