ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

dostąpić czyjejś łaski