ä
ö
ß
ü
Wielki słownik rolniczy polsko-niemiecki © prof. dr hab. Lesław Zimny

(Bothriochloa ischaemum) ~Gemeines Bartgras