ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

delikt cywilny (naruszenie prawa cywilnego)