ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych