ä
ö
ß
ü
Słownik religii niemiecko-polski

„a słowo ciałem się stało”