ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

wyrok, który uzyskał powagę rzeczy osądzonej