ä
ö
ß
ü
Słownik terminów Unii Europejskiej niemiecko-polski

zwiększanie wartości dodanej produktów rybnych i upraw wodnych