ä
ö
ß
ü
Słownik uniwersalny polsko-niemiecki Copyright by Wydawnictwo HaraldG (autorzy: Roman Sadziński, Aleksandra Czechowska-Błachiewicz, Jan Mankowicz)

praep mit
adv (około) etwa, ungefähr
razem z kimś zusammen mit jmdm
jeden z wielu einer von vielen
ze szkoły aus der Schule
ze strachu vor Angst
zdjąć obraz ze ściany das Bild von der Wand nehmen
to uprzejmie z twojej strony es ist freundlich von dir
wiadomość z ostatniej chwili die neueste Nachricht
z wyjątkiem mit Ausnahme
zjadł ze trzy talerze zupy er hat etwa (an die) drei Teller Suppe gegessen