Wordnet polsko-angielski

(an acute viral disease marked by inflammation of nerve cells of the brain stem and spinal cord)
poliomyelitis, polio, infantile paralysis, acute anterior poliomyelitis
synonim: choroba Heinego-Medina
synonim: heinemedina
synonim: polio
synonim: wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego
synonim: ostre nagminne porażenie dziecięce
synonim: nagminne porażenie dziecięce