Wordnet polsko-angielski

Curonians
synonim: Kuronowie
synonim: Kurszowie