Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. acidophilous