Wordnet polsko-angielski


1. ( (music) a composition played in adagio tempo (slowly and gracefully)
"they played the adagio too quickly")
adagio
synonim: adadżio

2. (a slow section of a pas de deux requiring great skill and strength by the dancers)
adagio: : synonim: adadżio

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

mus adagio

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADAGIO