Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

second Adam; Christ