Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

hist.chrz., her. Adaptionism