Wordnet polsko-angielski


1. (an electro-acoustic transducer that is the part of the arm of a record player that holds the needle and that is removable)
cartridge, pickup
synonim: wkładka gramofonowa

2. (device that enables something to be used in a way different from that for which it was intended or makes different pieces of apparatus compatible)
adapter, adaptor: : synonim: przejściówka
synonim: adaptor

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

zob. gramofon

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n masc C (mus) record player

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

m dawn. record player

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

ADAPTER

RECORD-PLAYER

REPRODUCER

Słownik techniczny polsko-angielski

m pick-ip, disk reproducer

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

adaptor

pick-up

transformer

Nowoczesny słownik polsko-angielski

record player

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

AXIS T8640 Ethernet over Coax Adapter PoE + umożliwia komunikację IP over Coax poprzez istniejące okablowanie wideo i konwertuje analogowy system na cyfrowy.
AXIS T8640 Ethernet over Coax Adaptor PoE+ enables IP-communication over existing Coax video cabling and converts an analog system to digital.

Axis

AXIS T8640 Ethernet over Coax Adapter PoE + jest idealnym wyborem do instalacji kamer sieciowych, w których kable koncentryczne są już obecne i mogą być bardzo długie i trudno dostępne.
AXIS T8640 Ethernet over Coax Adaptor PoE+ is an ideal choice for installation of network cameras where Coax cables are already present and may be very long or inaccessible.

Axis

Mr. Andrews gave it to us whenhe got himself a newfangled one.
Pan Andrews dał go nam, gdy kupił sobie nowy adapter.

He gave Robbie a record player and a lot of foreign records.
On dał Robbiemu adapter i dużo zagranicznych płyt.

Is there a record player somewhere in here?
Jest gdzieś tutaj adapter?

Repeating themselves like a broken record.
Jak popsuty adapter.

I got a new record player.
Mam nowy adapter.