Słownik techniczny polsko-angielski

f adermin(e), pyridoxine, vitamin B6