Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

ADH (antidiuretic hormone)