Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

antidiuretic hormone, vasopressin