Słownik terminów Unii Europejskiej polsko-angielski

administrative, financial and legal constraints