Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj admiral's; of an admiral: okręt ~ flagship

Słownik morski polsko-angielski Iwona Kienzler

admiral; of an admiral