Słownik techniczny polsko-angielski

m addressograph, addresser, addressing machine