Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

address~ dla doręczeń - address for delivery/service/ correspondence~ do korespondencji - address for delivery/ service~ domowy - home/private address, residence~ grzecznościowy - accommodation address~ miejsca stałego pobytu - habitual residence~ miejsca zamieszkania - habitual residence~ nieznany - unknown address~ podany - given address~ pomocniczy - auxiliary address~ posiadacza paszportu - address of passport holder~ prywatny - home/private address~ siedziby spółki - company’s registered office address~ zmiana - change of address~ zwrotny - return address