Wordnet polsko-angielski

(the accumulation of molecules of a gas to form a thin film on the surface of a solid)
adsorption, surface assimilation

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

adsorption

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C adsorption

Słownik środowiska polsko-angielski

f adsorption

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

fiz. adsorption
~ na osadzie czynnym - adsorption on active sludge
~ na węglu aktywnym activated carbon adsorption
~ na włóknach adsorption on fibres
~ w roztworze wodnym adsorption in aqueous solution
~ wilgoci moisture adsorption
~ wody water adsorption

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

chem. adsorption~ na węglu aktywnym active carbon adsorption, activated carbon adsorption, adsorption on activated carbon