Słownik techniczny polsko-angielski

selective adsorption