(1) system by which the facts of the case are presented to the arbitral tribunal by the parties. Contrast inquisitorial system. (2) Sometimes, system following the principle (1) of contradictoire (F)

(1) system by which the facts of the case are presented to the arbitral tribunal by the parties. Contrast inquisitorial system. (2) Sometimes, system following the principle (1) of contradictoire (F) .system kontradyktoryjny: 1) w którym fakty przedstawiane są trybunałowi arbitrażowemu przez strony. Przeciwieństwem jest system inkwizycyjny, w którym trybunał ustala i bada fakty z własnej inicjatywy
2) czasami określany jest tak system oparty o zasadę kontradyktoryjności (contradictoire)