Wordnet polsko-angielski

(an apparatus for exposing something to the air (as sewage) )
aerator

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

IS aerator
~ ciśnieniowy - pressure aerator
~ eżektorowy ejector aerator
~ powierzchniowy surface aerator
~ samozasysający self-suction aerator
~ szczotkowy brush aerator
~ turbinowy turbine aerator
~ walcowy cylindrical aerator
~ zatapiany submersible aerator