Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

adj. aerobic

Słownik ochrony środowiska i gospodarki odpadami polsko - angielski 2003, Krzysztof Czekierda

adj. aereobic

Nowoczesny słownik polsko-angielski

aerobic