Wordnet polsko-angielski

(of or relating to aerodynamics)
aerodynamic

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aerodynamic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj aerodynamic: tunel ~ wind tunnel

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

adj aerodynamic
cięciwa ~a aerodynamic chord
grzebień ~y stall fence
hamulec ~y brake flap
opór ~y aerodynamic drag
siła ~a aerodynamic force
wyważenie ~e aerodynamic balance

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

streamlined

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Wymienię tylko kilka. ~~~ Wiem o przepływie laminarnym wokół obiektów poruszających się w powietrzu, i jak widzicie, ten tutaj jest aerodynamicznie doskonały.
I mean, if I just go through some of them now -- I know about laminar flow when it comes to air-piercing objects, and that does it consummately well, you can see it can.

TED

Podobnie: cyfrowy tunel aerodynamiczny z cyfrowym strumieniem powietrza przepływającym z prawej do lewej. ~~~ W zasadzie nic niezwykłego — nie my wynaleźliśmy te równania.
Similarly, a digital wind tunnel with digital wind flowing from right to left -- not that remarkable in a sense; we didn't invent the mathematics.

TED

I meticulously calculated the wind velocity and that was the most aerodynamically sound...
Skrupulatnie obliczyłem prędkość wiatru i to był najbardziej aerodynamiczny kształt...

I bet there is an exact aerodynamic formula.
Założę się, że istnieje tam dokładny aerodynamiczny wzór.

We believe that, aerodynamically... this is the most perfect vehicle ever designed.
Wierzymy, że jest to najbardziej aerodynamiczny... najbardziej doskonały pojazd, jaki został kiedykolwiek skonstruowany.

It's rather aerodynamic, isn't it?
Nie sądzisz, że jest bardzo aerodynamiczny?

I may be old, but I'm aerodynamic. - Whoo-hoo! - Whoa.
Może jestem stary, ale jestem aerodynamiczny.