Słownik polsko-angielski

fiz. aerodynamics
~ chwytów powietrza - lotn. intake aerodynamics
~ molekularna - molecular aerodynamics
~ pocisku - missile aerodynamics
~ samolotu - airplane aerodynamics
~ skrzydła - wing aerodynamics
~ spadochronu - parachute aerodynamics

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

aerodynamics

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem U aerodynamics

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f aerodynamics

Słownik techniczny polsko-angielski

f aerodynamics

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

aeromechanics