Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

AFDC (Aid to Families with Dependent Children)