Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C Afghan

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Afghani

Afghan