Wordnet polsko-angielski

(the result of adding an affix to a root word)
affixation
synonim: derywacja afiksalna

Nowoczesny słownik polsko-angielski

affixation