Wordnet polsko-angielski

(a message expressing a favorable opinion
"words of approval seldom passed his lips")
approval, commendation
synonim: aprobata

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

affirmation