Wordnet polsko-angielski

(a rounded thickly curled hairdo)
Afro, Afro hairdo

Nowoczesny słownik polsko-angielski

Afro

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Nie wiemy o tym zbyt wiele, ale dla Afro-amerykanów w USA był to okres terroru.
But for African Americans in this country, that was an era defined by terror.

TED

Więc uczniowie szkół państwowych to 86% Afro-Amerykanów.
So the public school students are about 86 percent African American.

TED

Afro-amerykanie nie są tylko plemiennym dziedzictwem.
Well, African-Americans aren't the only ones with a tribal heritage.

OpenSubtitles

Ludzie, bez sąsiadów Afro-Amerykanów zazwyczaj odpowiadali negatywnie.
You see people without neighbors who are African-American who were much more likely to say, "That would give me a problem."

TED

A Afro-amerykanie odkryli, że można wziąć szyjkę od rozbitej butelki, o właśnie taką - dobre Merlot świetnie się nadaje.
And then African-American folks figured out you could take a broken bottle neck, just like that -- a nice Merlot works very well.

TED

Afro will chase me and my brother to ruined city.
Afro będzie ścigał mnie i mojego brata aż do miasta Ling.

Maybe I'll get one of them Afros and bring some luck to myself.
Może ja sobie sprawię takie afro i przyniesie mi to szczęście.

You three! Monitor Afro, and keep me posted on his moves.
Trójko, obserwujcie Afro i informujcie mnie o każdym jego kroku.

It was your fat friend's brother with that bad Afro.
To był brat twojej grubej przyjaciółki, z takim fatalnym afro, pamiętasz?

When I was in high school I had an Afro this big.
Kiedy byłem w liceum, miałem na głowie ogromne Afro.

Had a white stepfather had to deal with my sister's Afro coiffures
Mój biały ojczym męczył się z afro mojej siostry.

Never forget that it was Afro Samurai that made you what you are.
Nie zapominajcie, że to Afro Samuraj uczynił was tym, czym jesteście.

It's almost like the new Afro for the white man. It's beautiful.
To jest prawie jak nowe afro dla białych, ale jest piękne!

Eddie used to have an afro And pimples all over his face
Eddie miał kiedyś afro I pryszcze na całej twarzy

Maybe it was another robot, like that afro droid you killed awhile back.
Może to robot, tak jak Afro Droid, którego kiedyś zezłomowałeś.

Growing up with long hair, full Afros.
W dzieciństwie mieliśmy długie włosy, pełne afro.

All I wanted was for Afro to see the town he destroyed.
Chciałam, by Afro zobaczył miasto, które zniszczył.

Eddie used to have an afro And pimples all over his face
Eddie miał afro, a pryszcze zalewały mu twarz

Your anger increased your power beyond that of the Afro Samurai.
Gniew wyniósł twoją moc ponad siłę Afro Samuraja.

You mess with the Afro, you got to go.
Skoro zadzierasz z afro, już po tobie.

Wears the same old dashiki and monster afro.
Używa tego samego starego dashiki i afro potwora.

Back when she had the afro.
Wróciła z włosami w stylu afro.

She-She was, like, a little thing with an Afro, and she was--
Była.. była jak takie małe coś z afro na głowie i ona...

Look at that damn 'fro.
Patrz na to swoje cholerne afro.

Not that madman with an afro?
Tylko nie ten szaleniec z afro?

Perhaps they challenged Afro Samurai without you.
A może wyzwali Afro Samuraja bez ciebie.

Afro Sheen, beautlful products for beautlful people.
Afro Sheen, piękny produkt dla pięknych ludzi

The Afro Samurai will come to you in time
Afro Samuraj przyjdzie do ciebie... w końcu.

Oh my God. did you see what the helmet did to her hair?
Na Boga, widziałyście co ten kask zrobił z jej włosami ? Afro ...

And check me out con mi big Afro
Obczaj mnie i moje wielkie afro

It was only after Afro Samurai kill Justice that the world descended into chaos.
Mylisz się. To po tym, jak Afro zabił Justice'a, świat pogrążył się w chaosie.

Afro, African, anything but American.
Afro, afrykański, byle nie amerykański.

I knew that sooner or later, this day would come.
Afro Samuraju... ...wiedziałem, że prędzej czy później, nadejdzie ten dzień.

Then this is the end of Afro!
Czyli to koniec Afro!

Come for me Afro Samurai.
Przybądź po mnie, Afro Samuraju.

Afro, this is Sio, my sister.
Afro, to Sio, moja siostra.

Beautlful people use Afro Sheen
Piękni ludzie używają Afro Sheen

Rory Breaker? The psychotic black dwarf with an afro?
Rory Breaker... walnięty czarny skrzat z afro?

Afro Rika, blacked up ganguro club captain:
Afro Rika, przewodnicząca klubu ganguro: