Wordnet polsko-angielski

(a composite speech sound consisting of a stop and a fricative articulated at the same point (as `ch' in `chair' and `j' in `joy') )
affricate, affricate consonant, affricative
synonim: spółgłoska zwarto-szczelinowa

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AFFRICATE