Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

apthous stomatitis