Wordnet polsko-angielski


1. (a colloidal extract of algae
used especially in culture media and as a gelling agent in foods)
agar, agar-agar
synonim: agar-agar
synonim: E406

2.
agarwood, oud, oodh, agar: :

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agar-agar

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

agar n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

agar, agar-agar

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGAR

Słownik środowiska polsko-angielski

m agar

Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

lab. agar

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Albowiem Agar jest góra Synaj w Arabii, a stosuje się do niej teraźniejsze Jeruzalem; bo jest w niewoli z dziatkami swojemi.
Now this Hagar is mount Sinai in Arabia and answereth to the Jerusalem that now is: for she is in bondage with her children.

Jesus Army

Przez co znaczą się insze rzeczy; albowiem te są one dwa testamenty; jeden z góry Synajskiej, który rodzi w niewolę; a ten jest jako Agar.
Which things contain an allegory: for these [women] are two covenants; one from mount Sinai, bearing children unto bondage, which is Hagar.

Jesus Army