Słownik biznesmena polsko-angielski 2006, Piotr Kapusta, Magdalena Chowaniec

carriage/freight agent

Słownik techniczny polsko-angielski

freight forwarder