Wordnet polsko-angielski

(persuasion of voters in a political campaign)
electioneering, bell ringing, canvassing

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

campaigning
~ przedwyborcza~canvass, canvassing, (US) barnstorming

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agitation
campaigning: prowadzić ~ę to campaign
~ przedwyborcza electioneering

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f campaigning (wyborcza) canvassing

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

AGITATION

PROPAGANDA

EXTIONEERING

ELECTIONEERING

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agitation
campaigning

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

canvass

canvassing

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Skargi, które usłyszeliśmy są jawną agitacją wyborczą.
The complaints that have been heard are outright political electioneering.

statmt.org

Cy... the stump, the electrifying speeches, the baby kissing... that's all you.
Cy... - Agitacja, elektryzujące przemówienia, całowanie dzieci... To wszystko ty.