Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C (colloq) propaganda piece (plays, posters, etc.)