Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agnostic

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

adj agnostic

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

NESCIENT

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

A kapitał w tej skali jest agnostyczny - nie ma miejsca na lojalność.
And global capital is agnostic -- it has no loyalties.

TED

And global capital is agnostic -- it has noloyalties.
A kapitał w tej skali jest agnostyczny - nie ma miejsca nalojalność.