Słownik polsko-angielski

agony; death-throes; mortal agony
~ na polu bitwy - battlfield agony

Słownik polsko-angielski EXETER Copyright © http://www.kastor.strefa.pl.

agony

Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

n fem C agony
death-throes: być w ~i to be in one's death agony

Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

f agony
deathagony
throes of death

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

death throes/agony

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

agony n

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

agony, the act of dying

Wojskowy słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Tadeusz J. Grzebieniowski)

f agony of death
death-agony

Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

agony (pl. agonies)
death-throe

Nowoczesny słownik polsko-angielski

death-agony