Praktyczny słownik religijny polsko-angielski 2005, Krzysztof Czekierda

mist. soul's agony