Słownik gospodarki wodno-ściekowej polsko-angielski

elek. power-generating house