Wordnet polsko-angielski

(a large-scale farming enterprise)
agribusiness, agriculture, factory farm

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

agribusiness

Słownik prawniczo-handlowy polsko-angielski Iwona Kienzler, 2010r

m agrobusiness