Uniwersalny słownik polsko-angielski Copyright by Wydawnictwo HaraldG (aut. Andrzej Kaznowski)

int (wyrażając zrozumienie) Oh, I see (wyrażając potwierdzenie) Ah, yes
pot. yeah

ECTACO słownik polsko-angielski Słowniki elektroniczne Ectaco do nabycia u wydawcy

YEP

YES

Otwarty słownik polsko-angielski V.9.2007, Copyright (c) Jerzy Kazojć - 2007 r.

yeah

Nowoczesny słownik polsko-angielski

uh

uh-huh

Przykłady użycia

Przykłady dopasowywane są do haseł w zautomatyzowany sposób - nie gwarantujemy ich poprawności.

Potem możesz zdecydować, czy posłać go w lewo, czy... Aha, transmisja.
At least you can then decide whether it goes left or -- oh, simulcast.

TED

Jeśli ktoś powie: "Aha, jest to portret", za parę miesięcy może to nie być już portret.
So if someone says, "Oh, I see the portrait," it may not be the portrait after a few months.

TED

Aha... druga sprawa o której chciałem opowiedzieć jest tutaj.
Oh -- the other thing that I think I'd like to talk about is right over here.

TED

Przecież przejrzałeś podręcznik i znalazłeś..." A on przerwał: "Aha! ~~~ Ale to nie jest czytanie".
You just looked through that manual and you found ... " and he said, "Oh, but that's not reading."

TED

Aha, i jeszcze jedno, Billu Gates, wiem, że stworzyłeś Windowsa (Okna).
Last but not least, Bill Gates, I know you invented Windows.

TED

Yeah and now my video game time is getting screwed over by them.
Aha i teraz przez nich mój czas na grę poszedł się jebać.

Oh, is this how your new work friends roll?
Aha, czyli tak się zachowują twoi nowi przyjaciele z pracy?

Oh, and you may get asked about this explosion in California.
Aha, i może pojawić się pytanie o eksplozję w Kalifornii.

Oh, yeah, and I got digits from this Polish chick in Rio
Aha, mam jeszcze numer od laski z basenu w Rio.

Ah, so this is visual proof that they see the world as a globe.
Aha, więc to jest naoczny dowód, że świat postrzegano jako kulę.

Is this a live feed of the tropical reef tank at the aquarium?
Czy to obraz na żywo z tropikalnego zbiornika rafowego w akwarium? Aha.

Parents who hover around their kids, try to control every aspect of their lives.
Rodzice, którzy latają nad swoimi dziećmi, próbując kontrolować wszystkie aspekty ich życia. Aha.

Oh, I would also like to draw attention to the action of Commissioner Michel, who has a long interest in this matter.
Aha, chciałbym również zwrócić uwagę na działania komisarza Michela, który od dawna interesuje się tymi sprawami.

Yeah, the thing is though, she said one ofthe trucks was ours.
Aha, ale ona mówiła, że wśród ciężarówek była jedna nasza.

Oh, so it's alright for you to have feelings, is it, Gladys?
Aha, czyli gdy ty masz przeczucie, to jest w porządku?

Oh, and Junior, put the sander back in the garage, good boy?
Aha, i Junior, umieścić szlifierkę z powrotem w garażu, dobrym chłopiec?

So make up your minds what I should be doing.
Aha, pewnie! Dogadajcie się w końcu co mam właściwie robić!

So. This is what you meant by free uniforms.
Aha, więc to pan miał na myśli, mówiąc darmowe mundury.

Yeah,totally,since it was my idea and I got him to show up.
Aha, zupełnie, poza tym to był mój pomysł i dałam ci go do pokazania.

And, you know, I'm better off that you lot!
Aha. Uświadomcie sobie, że i tak jestem od was lepszy.

Uh-huh, and we're just supposed to believe that, right?.
Aha, a my mamy po prostu w to uwierzyć, tak?

Oh, and I wouldn't wear nice shoes if I were you.
Aha, i nie będę nosić ładne buty, gdybym był tobą.

So you get to pee on it and no one else does?
Aha, to znaczy, że tylko ty możesz na niego lać!

Because that website said you were going to die at 3pm, didn't it?
Aha! Ponieważ na stronie było napisane, że umrzesz o 15.00, nieprawdaż?

Aha. Mix them up and it's no problem.
Aha, możecie je mylić i nic się nie stanie.

You needn't hide your feelings... just to spare me.
Aha. Nie musisz ukrywać swoich uczuć aby mnie oszczędzić.

And by the way, I shan't be dining at home tonight.
Aha, i nie będę jadł dziś kolacji w domu.

Ah, okay, sorry. So who are my birth parents?
Aha, dobrze, przepraszam Więc kim są moi rodzeni rodzice?

Oh, I forgot to say I'd be waiting outside, but I think,
Aha, zapomniałem im powiedzieć, że będę czekać na ulicy, ale chyba

I think I've found a very nice vase for the foyer. uh-huh.
Myślę, że znalazłam bardzo ładny wazon do foyer. Aha.

I don't have 'em. Oh, so you're late and you don't have your equipment?
Nie mam. Aha, więc jesteś spóźniony i nie masz swojego sprzętu?

Oh, and if you do find her, honk this horn a couple times.
Aha, i jeśli nie znajdziesz jej, honk ten róg kilka razy.

I forgot to say, you shouldn't inhale unless you're used to it.
Aha, jeśli nie wiesz jak, to lepiej się nie zaciągaj.

Do you mind if I don't go in with you?
Aha, masz coś przeciwko, żebym nie wszedł z tobą?

Oh, Merlin, before you go, I'd love a hot bath.
Aha, Merlinie, zanim pójdziesz, marzy mi się gorąca kąpiel.

Yeah, but you know I'm not like that.
Aha, ale wiesz przecież, że ja taki nie jestem.

I don't remember it being this big in the brochure.
Aha. Nie pamiętam, żeby w folderze był taki duży.

Oh, right, and the minute you get me alone, you snap my spine.
Aha, tak, i za chwile masz mnie samego, i łamiesz mi kręgosłup.

Right, I need that lipstick you borrowed back.
To ona ma makijaż? Aha, oddaj mi tą szminkę, którą Ci pożyczyłam.

I believe the appropriate answer to that is, You're welcome.
Aha. Wierzę, że odpowiednia odpowiedź to, Nie ma za co.

I get it. She's not your soul mate but you're going to marry her...
Aha, ona nie jest twoją bratnią duszą, ale ożenisz się z nią...

Right. So, it's like a whole going back to my roots kind of vibe?
Aha, aha, czyli takie coś, że wracam do korzeni i taka tam gadka.

Yeah, I can work on my arms till the cows come home, but...
Mogę pracować nad ramionami, zanim krowy wrócą do domu, ale... Aha.

Oh, and Gladys Phillips has written for permission to buy some new shoes.
Aha, Gladys Phillips napisała o wydanie pozwolenia na kupno nowych butów.

And yet you must know something ...
Aha, i jeszcze o jednym wam nie mówiłem.

Yeah, and they drilled holes into his arm.
Aha, i ktoś się wwiercił w jego rękę.

Well, my heart's full of sympathy for you.
Aha, moje serce jest przepełnione współczuciem dla ciebie.

Well, this should cheer you up. Here's your crown.
Aha, to powinno cie pocieszyć Oto twoja korona.

Gotta call the office before they all leave for the day.
Muszę zadzwonić do biura zanim wszyscy wyjdą. Aha.

So, the poor old ostrich died for nothing.
Aha, biedny stary struś odwalił kitę na darmo.

Oh. So it's all chocolate for you, is it?
Aha, czyli dla ciebie liczą się wyłącznie czekoladowe?

Well, certain things are starting to add up,
Aha, pewne rzeczy zaczynają układać się w całość.

Oh, so he just hit you?
Aha, więc po prostu cię uderzył ot tak?

And don't worry about me.
Aha - i nie martw się o mnie.