Słownik polsko-angielski PARK Copyright: © wersja książkowa słownika dostępna w wydawnictwie PARK

skrót (med) AIDS (acquired immune deficiency syndrome)

Polsko-angielski słownik terminologii prawniczej 2005 r., autorstwa Ewy Łozińskiej-Małkiewicz i Joanny Małkiewicz

AIDS acquired immune deficiency syndrome

Słownik medyczny polsko-angielski Iwona Kienzler

AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)

Wielki słownik medyczny polsko-angielski 2011 r., Anna Słomczewska

acquired immunodeficiency syndrome

Nowoczesny słownik polsko-angielski

AIDS